شما می توانید انواع فینگر برگر ها را سفارش دهید، همچنین می توانید برای سفارش فینگر فود برای تولد و سفارش فینگر فود برای مهمانی

فینگر برگر و گریل

فینگر چیزبرگر

Call Now Buttonدرخواست سفارش